Obsah

09.07.2021

Chvilka s němčinou

Chvilka s němčinou

Procvičování barev se zajíčkem Hanzíken. Farben üben mit dem Häschen Hansi.

Detail

25.11.2020

Chvilka s němčinou - listopad 2020

Chvilka s němčinou - listopad 2020

Malá ukázka toho, co děti s naší lektorkou Monikou Schwarzovou dělají. Ein kleines Beispiel, was Kinder mit unserer Lektorin Monika Schwarzová machen.

Detail

12.07.2020

Chvilka s němčinou 7 - 2020

Chvilka s němčinou 7 - 2020

Děti si vyzkoušely, jak si nakoupit v obchodě a říci si o to německy. Menší děti se naučily říci, jak se jmenují... Die Kinder haben versucht, wie man im Geschäft einkauft und wie um etwas auf Deutsch bitten. Jüngere Kinder haben gelernt, ihren Namen zu sagen…

Detail

21.06.2020

Chvilka s němčinou

Chvilka s němčinou

Dvakrát v týdnu k nám dochází lektorka němčiny, paní Monika Schwarzová, která dětem hravou formou němčinu přibližuje. Hrají si s barvičkami, povídají si u knížky, zpívají u klavíru... Zweimal in der Woche kommt zu uns die Deutschlektorin, Frau Monika Schwarzová, die den Kindern spielerisch die de

Detail

26.01.2020

Hry v zimě 22. 1. 2020

Hry v zimě 22. 1. 2020

První setkání s novým projektem Putování skřítka Podlužánka se konalo v mateřské škole v Neugersdorfu. Společné hry jsme si užili, i když žádný sníh nenapadl. Po přivítání a zdravé svačině jsme si na zahradě mateřské školy zasoutěžili a zažili spoustu legrace. A to, že každý mluví jiným jazykem nás neodradilo si spolu pohrát. Po obědě jsme se rozloučili. Už se těšíme na další společné chvíle. Spiele im Winter Das erste Teffen mit dem neuen Projekt Wandern des Waldmännleins Podluzanek fand in der Kita in Neugersdorf statt. Die gemeinsamen Spiele haben wir genossen, obwohl kein Schnee gefallen ist. Nach einer Begrüßung und einem gesunden Imbiss nahmen die Kinder im Garten des Kindergartens an Wettbewerben teil und hatten viel Spaß. Und das, dass jeder eine andere Sprache spricht hat uns nicht davon abgehalten, zusammen zu spielen. Nach dem Mittagessen verabschiedeten wir uns. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Momente.

Detail